Ο κύκλος του νερού

-Από πού είσαι ποταμάκι;

-Από κείνο το βουνό.

-Πώς τον λέγαν τον παππού σου;

-Σύννεφο στον ουρανό...

Γνωρίσαμε τον κύκλο του νερού, πραγματοποιήσαμε το πείραμα της βροχής, φτιάξαμε τις δικές μας ομπρέλες και τέλος, αποτυπώσαμε τις νέες γνώσεις μας σε μια ομαδική εργασία!

Προνήπια 1 & 2