Αναγνώριση και αντιστοίχιση αριθμών

Καρτέλες με τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 4 βρίσκονται στο δάπεδο. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες του ενός, των δύο, των τριών και των τεσσάρων ατόμων. Καλούνται να αναζητήσουν τις ομάδες με τα περισσότερα Νήπια, τις ομάδες με τα λιγότερα και αντιστοίχως πόσα είναι. Κατόπιν, συνδέουν τις ομάδες με τον αντίστοιχο αριθμό. Συγχαρητήρια, τα καταφέρατε θαυμάσια!

Νήπια 1