Η αίσθηση της όρασης

Τα αστεράκια μαθαίνουν για την αίσθηση της όρασης μέσα από ένα παιχνίδι με το επιδιασκόπιο. Ζητήσαμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν μία εικόνα με πολλά αντικείμενα. Έπειτα, σηκώθηκε ένα-ένα αστεράκι και παρατηρούσε πολύ καλά την εικόνα προσπαθώντας να βρει το αντικείμενο που του ζητούσαν οι αστερο-δασκάλες.

Παιδικός Σταθμός 1