Εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης

Πρόκειται για μια βιωματική προσέγγιση της έννοιας της έκλειψης Ηλίου και Σελήνης. Τα παιδιά αναλαμβάνουν διαδοχικά τους ρόλους του Ηλίου, της Σελήνης και της Γης, κρατώντας τα αντίστοιχα σώματα στα χέρια τους (κατασκευασμένα από χαρτί). Ακολουθούν, με πολλή προσοχή, τις προαπαιτούμενες κινήσεις των ουράνιων σωμάτων, ώστε κάποια στιγμή να βρεθούν και τα τρία σώματα επάνω στην ίδια ευθεία γραμμή. Οπότε και θα συμβεί η έκλειψη Ηλίου, καθώς η Γη θα βρίσκεται στη σκιά της Σελήνης. Με την ίδια διαδικασία θα συμβεί και η έκλειψη Σελήνης, οπότε και η Σελήνη θα πρέπει να βρίσκεται στη σκιά της Γης.

Νήπια 1