Τα παιδιά ζωγραφίζουν στους βράχους

Μελετήσαμε  ενδελεχώς  την ιστορία, «Ο μικρός ζωγράφος των βράχων», συγγραφέας: Μαρία Πετκανοπούλου, εκδόσεις: Καλειδοσκόπιο, καθώς και  εικόνες σχετικές με τις προϊστορικές βραχογραφίες, όπως οι σπηλαιογραφίες LASCAUX  των Πυρηναίων στη Γαλλία. Αυτό αποτέλεσε το έναυσμα, ώστε τα παιδιά να αδημονούν να βρεθούν με ένα κάρβουνο στο χέρι και να αποδώσουν πάνω σε βράχο, εν προκειμένου χαρτί του μέτρου, τις δικές τους βραχογραφίες. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό και εξόχως εντυπωσιακό!

Νήπια 1 & 2