Το αλφάβητο της θάλασσας!

Οι δράσεις μας για την παιδική Helmepa συνεχίζονται και οι μικροί περιβαλλοντολόγοι δημιούργησαν το αλφάβητο της θάλασσας. Βρήκαμε, για κάθε ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, λέξεις σχετικές με τη θάλασσα. Έπειτα, τις γράψαμε σε καρτέλες και ζωγραφίσαμε την αντίστοιχη εικόνα.

Νήπια 2