Γλώσσα και μαθηματικά στο διάστημα

Αφού δουλέψαμε, ενδελεχώς, με το ηλιακό μας σύστημα, ήρθε η στιγμή να αξιολογήσουμε τις γνώσεις μας εμπλέκοντας τις δύο βασικές θεματικές περιοχές, τη γλώσσα (στον τομέα της ανάγνωσης) και τα μαθηματικά (στο τομέα της αντιστοίχισης και της πρόσθεσης). Σ’ ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί του μέτρου τα παιδιά σχηματίζουν μια στήλη με τις εικόνες των πλανητών και δίπλα μια στήλη με τα ονόματά τους. Στη συνέχεια, καλούνται να αντιστοιχίσουν τις εικόνες με τα ονόματά τους. (Για τα ονόματα των πλανητών έχει προηγηθεί εκπαιδευτική δραστηριότητα φωνολογικής επίγνωσης και ανάγνωσης). Ακολουθεί μια ακόμα διαδικασία, όπου τα παιδιά προτρέπονται να δημιουργήσουν μαθηματικές σχέσεις πρόσθεσης με το γνωστικό αντικείμενο, τους πλανήτες.

Νήπια 1