Αποδημητικά πουλιά

Φεύγουν τα αποδημητικά πουλιά για τις ζεστές χώρες.....καλό τους ταξίδι! Έργα των νηπίων μας με τέμπερα.

αποδημητικά πουλιά (1)αποδημητικά πουλιά (2)

αποδημητικά πουλιά (3)αποδημητικά πουλιά (4)

Άννα Δήμου
Δασκάλα Εικαστικών