Έργα των νηπίων: σταφύλια - κολλάζ με χαρτί γκοφρέ

PA160071PA160072

PA160083PA160088

Άννα Δήμου
Δασκάλα Εικαστικών