Η φύση συναντά την τέχνη!

Αξιοποιώντας τους θησαυρούς που μαζέψαμε από την εκδρομή μας στο δάσος του Δελασάλ, δημιουργήσαμε ένα ομαδικό έργο με τη συμμετοχή όλων των μαθητών από τα Προνήπια 1.

Τώρα πια, οι θησαυροί του δάσους είναι στην τάξη μας και μπορούμε να τους θαυμάζουμε κάθε μέρα!

οι θησαυροί του δάσους

Προνήπια 1