Το κίτρινο

Τα μελισσάκια γνωρίζουμε το κίτρινο χρώμα. Πώς;
Διαβάζουμε και δραματοποιούμε το παραμύθι: «Η βιαστική ηλιαχτίδα». Μεταμορφωνόμαστε, με γκοφρέ χαρτί, σε κίτρινες ηλιαχτίδες που, με τη μουσική, ξυπνούν και φωτίζουν όλη την τάξη.

το κίτρινο

Παιδικός Σταθμός 3