Δίκαιη μοιρασιά

Μαθαίνουμε να μοιράζουμε δίκαια! Με αφορμή την αμυγδαλιά, με την οποία ασχοληθήκαμε τις προηγούμενες μέρες και τους καρπούς των δέντρων, μοιράσαμε αμύγδαλα. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα: πόσα έπρεπε να πάρει ο καθένας για να είμαστε δίκαιοι; Κι αν κάποιο περισσεύει; Ας προβληματιστούμε λοιπόν! Τέλος, το αποτυπώσαμε στο χαρτί λύνοντας το μαθηματικό πρόβλημα.

μοιράζουμε δίκαια (1)μοιράζουμε δίκαια (2)

Νήπια 2