Η Ντενεκεδούπολη στον Παιδικό Σταθμό

«Ντενεκεδούπολη, Ντενεκεδούπολη είσαι ωραία τρανή.

Ντενεκεδούπολη, Ντενεκεδούπολη σε αγαπάμε πολύ!»

Ντενεκεδάκια πήραμε, που μείνανε αδειανά

Ήρωες του παραμυθιού τα κάναμε με κέφι και χαρά.

Χαρακτηριστικά τους βάλαμε και παίξαμε μ’ αυτά

Το παραμύθι ζήσαμε κι εμείς από κουτί…

Ντενεκεδούπολη (1)Ντενεκεδούπολη (2)

Ντενεκεδούπολη (3)Ντενεκεδούπολη (4)

Παιδικός Σταθμός 1