Στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων

Στο πλαίσιο του project μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Προνήπια 2, γνώρισαν τη σημασία των πέντε κύκλων και έφτιαξαν τη δική τους σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων. Την κρατήσαμε ψηλά και κυμάτισε με καμάρι, σηματοδοτώντας την αρχή των δικών μας «Le Petit La Salle» Ολυμπιακών Αγώνων.

Le Petit Ολυμπιακοί Αγώνες (1)Le Petit Ολυμπιακοί Αγώνες (2)

Le Petit Ολυμπιακοί Αγώνες (3)Le Petit Ολυμπιακοί Αγώνες (4)

Προνήπια 2