Οργανώνουμε εκστρατεία για την προστασία των δασών

«Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να βοηθήσει τα δάση και να αποτρέψει την καταστροφή τους;» Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε μία συζήτηση για τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε όταν βρισκόμαστε κοντά σε δασική περιοχή. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των δασών; Υπάρχουν οργανώσεις που ασχολούνται με τα δάση; Έπειτα από αυτή τη συζήτηση μάθαμε τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Εμείς, όμως, πως μπορούμε να βοηθήσουμε; Έτσι σκεφτήκαμε να οργανώσουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης για τους τρόπους προστασίας του δάσους. Γράψαμε όλοι μαζί σε ένα χαρτόνι τους τρόπους, πήγαμε να το βγάλουμε φωτοτυπίες και, αφού κάναμε μια ενημέρωση στις μικρότερες τάξεις, μοιραστήκαμε τις φωτοτυπίες ώστε να τις μοιράσουμε κι εμείς με τη σειρά μας στους γνωστούς μας.

Το σύνθημά μας ήταν:

- Έτοιμοι να βοηθήσουμε τα δάση;

- Έτοιμοιιιι!

προστατεύουμε τα δάση (1)προστατεύουμε τα δάση (2)

προστατεύουμε τα δάση (3)προστατεύουμε τα δάση (4)

προστατεύουμε τα δάση (5)προστατεύουμε τα δάση (6)

Νήπια 2