Προστασία από το σεισμό

Στις 11 Οκτωβρίου 2011, όλες οι τάξεις του Νηπιαγωγείου μας είχαν κεντρικό θέμα συζήτησης το σεισμό.

Μιλήσαμε για το φαινόμενο του σεισμού, τα αποτελέσματα ενός ισχυρού σεισμού και για τους τρόπους προστασίας μας από αυτόν.

Πραγματοποιήθηκε, μάλιστα, και άσκηση σεισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας μαθητές και δάσκαλοι ακολούθησαν μια συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να είναι έτοιμοι σε περίπτωση εμφάνισης σεισμικού φαινομένου.

ΔΕ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ!

Είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και ηρεμία!

προστασία από τον σεισμό