Παίζουμε με τις συλλαβές

Τα Προνήπια 1 & 2, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αγωγής, γνωρίστηκαν με τη λέξη «ΔΑΣΟΣ» και χρησιμοποιώντας καρτέλες με συλλαβές κατάφεραν να «φτιάξουν» και να διαβάσουν την πρώτη τους λέξη!

παίζουμε με τις συλλαβές 1παίζουμε με τις συλλαβές 2παίζουμε με τις συλλαβές 3παίζουμε με τις συλλαβές 4

Προνήπια 1 & 2