Ο κύκλος της βροχής

Φυσικές επιστήμες και πειράματα:

Με γνώμονα το «πως γίνεται» και όχι «γιατί γίνεται», γινόμαστε μικροί επιστήμονες και δημιουργούμε τεχνητή βροχή μέσα από πείραμα και παρατήρηση.

ο κύκλος της βροχής (1)ο κύκλος της βροχής (2)

Νήπια 1