Παραδοσιακά παιχνίδια

«1, 2, 3, κόκκινο φως! Όλοι στη γραμμή;»

Τα προνήπια 1 και 2 διασκεδάζουμε παίζοντας όλοι μαζί το παραδοσιακό ομαδικό παιχνίδι «1, 2, 3, κόκκινο φώς!»

1 2 3 κόκκινο φως 11 2 3 κόκκινο φως 21 2 3 κόκκινο φως 31 2 3 κόκκινο φως 4

Προνήπια