Φύλλα Φθινοπωρινά

Φύλλα κίτρινα θα πιάσω

Πάνω μου θα τα κρεμάσω

Το μικρό μου σωματάκι

Θα μετατρέψω σε κλαδάκι

Δέντρο θα φτιάξω στο λεπτό

Με τους φίλους που αγαπώ.

φύλλα φθινοπωρινά (1)φύλλα φθινοπωρινά (2)

Παιδικός Σταθμός 2