Μουσική Προπαιδεία

Στον όμιλο της μουσικής, οι μικροί μαθητές του Κολεγίου τραγουδούν και παίζουν με τα κρουστά όργανα της τάξης. Αποκτούν ρυθμό και συντονίζονται με το πιάνο παίζοντας μεταλλόφωνα.