«Μια σταγόνα μια φορά...»

Στο πλαίσιο της ενασχόλησης μας με το 1o Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Δημιουργώ & Καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη & Πρωτοβουλία – Υποενότητα: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική, τα Νήπια γνώρισαν τον κύκλο του νερού. Παρατηρήσαμε, πειραματιστήκαμε, μάθαμε βιωματικά, ζωγραφίσαμε, γράψαμε, παίξαμε και προγραμματίσαμε το εκπαιδευτικό ρομποτάκι, ΒeeBot.