Φτιάχνοντας καταιγίδες

Οι μαθητές αποτυπώνουν, με τη φαντασία τους, μια  στιγμή καταιγίδας σε γκριζόμαυρο φόντο

Νήπια 1