Μέγα Σινικό Τείχος

"Τι σημαίνει κυρία Σινικό;"

"Σινικό" είναι αυτό που έχει σχέση με την Κίνα ή αναφέρεται σ' αυτή. Εκεί προσπαθήσαμε κι εμείς να ταξιδέψουμε μέσα από τις κατασκευές με θέμα το Μέγα Σινικό Τείχος. Οι τάξεις των προνηπίων άπλωσαν στο πάτωμα ένα μακρύ ρολό χαρτιού και ζωγράφισαν όλοι μαζί ώστε να αντιληφθούν το μήκος του τείχους. Τα Νήπια κατασκεύασαν μια pop-up κάρτα που ταξίδευε από πυργίσκο σε πυργίσκο. Τέλος, το club Εικαστικών έχτισε το δικό του τείχος με ένα μεγάλο  κολάζ που έπειτα εκθέσαμε στη γραμματεία του σχολείου!

Προνήπια, Νήπια & Όμιλος Εικαστικών Νηπιαγωγείου