Το Bee Bot στον κύκλο του νερού

Τα Νήπια παίζουν με το επιδαπέδιο ρομποτάκι Bee Bot και ανακαλύπτουν τον κύκλο του νερού.

Νήπια 1