''Το μεγάλο κύμα''

Ο καθένας έφτιαξε τη βάρκα του και ανεβήκαμε όλοι μαζί στο Μεγάλο Κύμα του Hokusai. Πολλοί το έχουν δει αλλά λίγοι ξέρουν την ιστορία του. Εμείς τη μάθαμε και χωρισμένοι σε δυο ομάδες φτιάξαμε κύματα από γκοφρέ χαρτί που ενώθηκαν για να στολίσουν το διάδρομο έξω από την αίθουσα Εικαστικών. 

Club Εικαστικών