Χρόνια πολλά Δελασάλ!

Το σχολείο μας γιορτάζει και εμείς γνωρίζουμε τον βίο και το έργο του ιδρυτή του Κολεγίου. Χρόνια μας πολλά!

Νήπια 2