Ο ταχυδρόμος

Τα Μελισσάκια γνωρίζουν τα επαγγέλματα και γίνονται ταχυδρόμοι. Ετοιμάζουν το γράμμα τους, το βάζουν σε φάκελο, κολλάνε το γραμματόσημο και το ρίχνουν στο ταχυδρομικό κουτί, για να το στείλουν στο αγαπημένο πρόσωπο που έχουν επιλέξει. 

Παιδικός Σταθμός 3