Δημιουργώ λέξεις με μουσική

Τα Νήπια κινούνται στον ρυθμό της μουσικής έχοντας κρεμασμένες τις καρτέλες με τα γράμματα που απαρτίζουν τη λέξη «ΧΕΙΜΩΝΑΣ», με κεφαλαία και μικρά. Μόλις η μουσική σταματήσει, οφείλουν να σχηματίσουν τη λέξη και στις δύο εκφάνσεις της.
Νήπια 1