Ναυμαχία!

Παίζοντας ναυμαχία κατανοούμε τη δόμηση του χώρου και των συντεταγμένων. Εντοπίζουμε τη θέση μας στον χάρτη και τοποθετούμε το καράβι μας στις σωστές συντεταγμένες, ώστε να αποφύγουμε τον εχθρό!
Νήπια 2