Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς, σήμερα, και τα Νήπια αγκαλιάζονται, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και τα ζωγραφίζουν.
Νήπια 1