Μικροί μουσικοί

Τα μουσικά όργανα χωρίζονται σε κατηγορίες σύμφωνα με τον τρόπο που παίζονταν. Τα μελισσάκια γίνονται μουσικοί και παίζουν τα μουσικά όργανα.
Παιδικός Σταθμός 3