Ο κ. Κύκλος επισκέπτεται τα αστεράκια!


Χούλα-χούπ εμφανίστηκαν στην τάξη! Τι σχήμα έχουν; Έχουμε άλλα τέτοια σχήματα στην τάξη μας; Ψάχνουμε και ανακαλύπτουμε κύκλους στην τάξη και τους τοποθετούμε μέσα στα στεφάνια. Έπειτα, κατασκευάζουμε τον δικό μας κ. Κύκλο.
Παιδικός Σταθμός 1