Εβδομάδα σχημάτων

Τα Προνήπια, μέσα από εικαστικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες, παίζουν και μαθαίνουν τα σχήματα.
Προνήπια 1 & 2