Ταξίδι στη Σχηματούπολη

Επισκεφτήκαμε την πόλη των σχημάτων και γνωρίσαμε τις ιδιότητες του κύκλου, του τριγώνου, του παραλληλόγραμμου και του τετραγώνου. Το κάθε σχήμα έχει το δικό του σπίτι και για να μπούμε σ' αυτό έπρεπε πρώτα να βρούμε όλα τα αντίστοιχα σχήματα, που κρύφτηκαν στην τάξη και να ανοίξουμε την πόρτα με το σωστό κλειδί. 
Νήπια 2