Τα Προνήπια μαθαίνουν για την αυτοεκτίμηση!

Σε ένα κουτί τοποθετήσαμε έναν καθρέφτη και το κλείσαμε. Μέσα σε αυτό το κουτί, κρυβόταν ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Καθένας από εμάς έπαιρνε το κουτί στα χέρια του και προσπαθούσε να μαντέψει ποιος κρυβόταν μέσα. Στη συνέχεια, κάθε ένας άνοιγε το κουτί, κοιτούσε μέσα και έπειτα, το έκλεινε, χωρίς να αποκαλύψει ποιον είδε μέσα. Τέλος, όλοι μαζί φωνάξαμε δυνατά το όνομα του ξεχωριστού ανθρώπου, που είδαν μέσα στο κουτί. Ποιος ήταν;
Προνήπια 1 & 2