Ο γύρος του κόσμου... με 7 νότες!

Αστεράκια 1-2 και Μελισσάκια παρακολουθούν τη μουσικοαφηγηματική παράσταση: «Ο γύρος του κόσμου... με 7 νότες» από την ομάδα Μελωμύθι.
Παιδικός Σταθμός