Αναγνωρίζω τα γράμματα που αποτελούν το όνομά μου

Έχουμε σχηματίσει δύο κύκλους που τέμνονται σε δύο σημεία. Με τον τρόπο αυτόν, έχει σχηματιστεί μία κοινή επιφάνεια μεταξύ τους. Κρατώντας την κοινή επιφάνεια κενή, τοποθετούμε στα υπόλοιπα σημεία των δύο κύκλων τα κεφαλαία γράμματα. Τα νήπια αναζητούν τα γράμματα που αντιστοιχούν στο δικό τους όνομα. Τα επιλέγουν και σχηματίζουν το όνομά τους στην κοινή επιφάνεια.
Νήπια 1