Κατακτώ την έννοια της απαρίθμησης

Τα παιδιά κλήθηκαν να σχεδιάσουν τα αγκάθια ενός σκαντζόχοιρου και σε κάθε αγκάθι που σχεδίαζαν, να απαριθμούν και να γράφουν τον αριθμό που ακολουθεί διαδοχικά κάθε φορά, χωρίς να παραλείψουν κανέναν. Μ' αυτόν τον τρόπο, και έχοντας ως στόχο τη διαδικασία της απαρίθμησης, τα παιδιά αντιλήφθηκαν όχι μόνο το πλήθος ενός συνόλου αντικειμένων αλλά ακολούθησαν μια διαδοχική διαδρομή με αριθμούς.
Νήπια 1