Μαθαίνουμε για τον ιδρυτή του σχολείου μας!

Με αφορμή τη γιορτή του ιδρυτή του σχολείου μας, Ιωάννη Βαπτιστή Δελασάλ, τα Προνήπια γνώρισαν τη ζωή και το έργο του.
Προνήπια 1 & 2