4 Βραβεία για το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ" στα Education Business Awards

 
Την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017, στον Πολυχώρο Αθηναΐς, στην Αθήνα, έγινε σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού η βράβευση του Κολεγίου μας, στον διαγωνισμό των Education Business Awards, που οργανώνουν τα περιοδικά Marketing Week και ΗR Professional.
 
Ο διαγωνισμός Education Business Awards επιβραβεύει τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, που συστηματικά επενδύουν και καινοτομούν σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σκοπός των βραβείων είναι:
  • Η επιβράβευση των εκπαιδευτικών οργανισμών που επιτυγχάνουν να δημιουργήσουν και να διαθέσουν στους διδασκόμενους υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία.
  • Η ανάδειξη της σημαντικής συμβολής της επιχειρηματικότητας, που επενδύει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, εντός των οποίων γαλουχείται το ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος.
  • Η προβολή των επιμέρους δράσεων και πρακτικών που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
  • Η προτροπή των εκπαιδευτικών οργανισμών για συνεχόμενη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών τους.
Η κριτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας επιλέχθηκαν με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, έκρινε ότι το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ" εκπληρώνει όλους τους παραπάνω σκοπούς και παρουσιάζει, αδιάλειπτα, καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση και τις παρελκόμενες υπηρεσίες.

Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκε, με SILVER AWARD, το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ" ήταν:

1. Ψηφιακή Εκπαίδευση
Τίτλος υποψηφιότητας: Η ανάστροφη τάξη και η παιχνιδοποίηση στην αξιολόγηση  - "Flipped Classroom and Gamification"
Στο Γυμνάσιο του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» εφαρμόζεται η πραγματική διάσταση της παιδαγωγικής της ανάστροφης τάξης, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές όχι απλώς  παρακολουθούν μία διάλεξη, αλλά και αξιολογούνται άμεσα στο τι κατάλαβαν, μέσα από ειδική πλατφόρμα, και ακολουθούν στην τάξη τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν παρακάτω. Αυτή η προσέγγιση οδήγησε στη βράβευση του Κολεγίου μας.

2. Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία
Τίτλος υποψηφιότητας: Δημοκρατική Διαμεσολάβηση
Αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον της επιτροπής είναι ότι στο Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ", μέσω του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος και της συστηματικής και ουσιαστικής επιμόρφωσης, οι μαθητές έχουν την ικανότητα να λύνουν οι ίδιοι τα προβλήματά τους, μια και γνωρίζουν καλύτερα πώς να προσεγγίζουν τους συνομηλίκους τους, καθώς και το πόσο σημαντικές είναι οι διαφωνίες που ανακύπτουν μεταξύ τους στην τάξη και στη σχολική αυλή. Με σεβασμό στην άποψη του άλλου, οι διαμεσολαβητές προσπαθούν με τρόπο συνεργατικό να βρουν λύσεις που θα ικανοποιούν και τις δυο πλευρές.

3. Κτίριο – Εγκαταστάσεις
Τίτλος υποψηφιότητας: Κατασκευή Κτιρίου Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ" Θεσσαλονίκης
Η αρχιτεκτονική του Νηπιαγωγείου "ΔΕΛΑΣΑΛ, προκάλεσε εντύπωση, λόγω της πρωτοτυπίας του σχεδιασμού του. Το ασυνήθιστο, για τα ελληνικά δεδομένα, κυκλικό σχήμα του παραπέμπει στο εμβληματικό «Στρογγυλό» σχολείο του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου (1970). Πρόκειται για ένα σχολείο χωρίς τις παραδοσιακές αίθουσες (με ανοιχτούς χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους σε κυκλικό σχήμα), δημιουργώντας ένα καινοτόμο περιβάλλον μάθησης, το οποίο υποστηρίζει απόλυτα τη συνεργατική μάθηση.

4. Ψηφιακή Παρουσία και Social Media
Τίτλος υποψηφιότητας: Ο ψηφιακός χαρακτήρας του σχολείου
Η επιτροπή κατέληξε ότι το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» έχει μια ενιαία, ολοκληρωμένη και πλήρως ενημερωμένη ψηφιακή παρουσία. Τα social media, οι ιστοσελίδες, αλλά και λοιπές εφαρμογές, όπως το slideshare, το dropbox, αλλά και το newsletter, δίνουν μια πλήρη εικόνα και παρέχουν ουσιαστική ενημέρωση σε όποιον τα επισκέπτεται ή ενημερώνεται απ’ αυτά.

Το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ", εδώ και 130 χρόνια, υπηρετεί τους νέους και νέες αυτής της πόλης, σε όλους τους τομείς. Τα 4 αυτά βραβεία αποδεικνύουν περίτρανα ότι το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ" είναι καινοτόμο, δημιουργικό και εξελίσσεται συνεχώς.