Επάγγελμα: Ελαιοχρωματιστής

Στο πλαίσιο της εβδομάδας επαγγελμάτων, τα αστεράκια γνωρίζουν τον ελαιοχρωματιστή. Παρατηρούν τα πραγματικά εργαλεία ενός ελαιοχρωματιστή και πώς κάνει τη δουλειά του. Έπειτα, δοκιμάζουν να τα κρατήσουν στα χέρια τους και να τα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, παίρνουν φαρδιά και στενά πινέλα, ρολά και σφουγγάρια και μεταμορφώνονται σε μικρούς ελαιοχρωματιστές, για να βάψουν έναν πολύχρωμο τοίχο.
Παιδικός Σταθμός 2