Παιχνίδια στα γαλλικά!

Ήρθε η άνοιξη και ξεκινήσαμε να παίζουμε πολλά γαλλικά παιχνίδια στην τάξη. Παίξαμε και τραγουδήσαμε στα γαλλικά!
Bravo les enfants!
Προνήπια 1 & 2