Πρόγραμμα Γλωσσικής Αφύπνισης και Πολυγλωσσίας

Το πρόγραμμα Γλωσσικής Αφύπνισης και Πολυγλωσσίας υλοποιείται στο Νηπιαγωγείο του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» από την ερευνητική ομάδα PLURALITÉ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τα παιδιά αρχικά παρακολούθησαν βιντεάκια όπου παρουσιάζονταν διαφορετικά συστήματα γραφής (ελληνικό, λατινικό, κυριλλικό, αραβικό, ιδεογράμματα, devanagari), παρατήρησαν τη γραπτή αποτύπωση των συστημάτων και εντόπισαν τις μεταξύ τους διαφορές ή/και ομοιότητες (FREPA/CARAP: S.3.3.1). Στη συνέχεια, κλήθηκαν να αντιγράψουν πασχαλινές ευχές από πολύχρωμες καρτούλες στις γλώσσες της επιλογής τους, συγκρίνοντας παράλληλα τα συστήματα γραφής και συνειδητοποιώντας ότι ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται από δύο ή περισσότερες γλώσσες (FREPA/CARAP: S.3.3.3). Τέλος, διασκέδασαν ζωγραφίζοντας τον εαυτό τους και τις γλώσσες αυτές.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις της ερευνητικής ομάδας PLURALITÉS μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://pluralites.web.auth.gr/el/