Το σώμα μου

Τα Προνήπια του Le Petit La Salle μαθαίνουν για το σώμα τους. Ποια είναι τα μέρη του σώματος; Μάθαμε για τις ιδιότητες του δέρματος και πειραματιστήκαμε με τους μύες μας. Παρατηρήσαμε τον εγκέφαλο και γνωρίσαμε όλες τις λειτουργίες του. Επόμενη στάση η καρδιά και τα πνευμόνια μας. Έπειτα, συστηθήκαμε με τον Σκελετούλη και ταυτίσαμε τα κόκκαλά μας με τα δικά του. Τελικός σταθμός το πεπτικό μας σύστημα και σειρά έχουν οι πέντε μας αισθήσεις!
Προνήπια 1 & 2