Προσομοίωση για το Project μας

Καθώς τα παιδιά δε γνωρίζουν τον χώρο του θεάτρου, «δανειστήκαμε» την ιδέα της προσομοίωσης. Σχεδιάσαμε τον χώρο  του θεάτρου με τις θέσεις, τους διαδρόμους -διαζώματα και τη σκηνή. Το παρουσιάσαμε στα παιδιά, ώστε να γνωρίζουν με σαφήνεια σε ποιες θέσεις θα καθίσουν, πού και πώς θα κινηθούν, για να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ρόλους τους ως Ερμής  και ως Εφημεριδοπώλες.