Καλημέρα Δημοτικό!

Στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης των Νηπίων μας στο Δημοτικό, πραγματοποιούμε κοινές δράσεις σε συνεργασία με τις συναδέλφους της Α' Δημοτικού. Γνωρίζουμε τους χώρους, τις αίθουσες, τα βιβλία, τον τρόπο διδασκαλίας, δημιουργούμε εικαστικά και εξερευνούμε παίζοντας στον προαύλιο χώρο με τους μαθητές της Α’ Δημοτικού.

Νήπια 1 & 2