Ένα τρένο με εννιά βαγόνια

Τα Αστεράκια 2 μαθαίνουν τον αριθμό εννιά. Στη συνέχεια, θυμούνται τους προηγούμενους αριθμούς, που έχουν μάθει μέχρι τώρα. Παρατηρούν εννιά καρτέλες. Κάθε μία από αυτές έχει επάνω τυπωμένο κι έναν αριθμό από το ένα μέχρι το εννιά. Στόχος τους είναι να βάλουν με τη σειρά τους αριθμούς - βαγόνια στο τρένο των αριθμών, αρχίζοντας από το ένα, για να ταξιδέψουν μέχρι την «Αριθμοχώρα»!

Παιδικός Σταθμός 2