Πινακωτή, πινακωτή….. Από τ’ άλλο μου το αφτί!

Ο Ιούνιος ο θεριστής μάς έμαθε για τον θερισμό, το αλώνισμα, το άλεσμα και το ψωμί.

Γνωρίσαμε και την πινακωτή! Το ξύλινο εξάρτημα με τις πολλές θήκες, μέσα στο οποίο ξεκουραζόταν και φούσκωνε το ζυμαράκι.

Παίξαμε το παραδοσιακό παιχνίδι «ΠΙΝΑΚΩΤΗ» και γελάσαμε πολύ!

Νήπια 2