Επιμορφωτικό σεμινάριο πληροφορικής

Το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Νηπιαγωγείου μας το επιμορφωτικό σεμινάριο πληροφορικής, στο οποίο συμμετείχε το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, έγινε λεπτομερής ανάλυση των δυνατοτήτων και της χρήσης των προγραμμάτων Word και Audacity, καθώς και πρακτική εφαρμογή, για την καλύτερη κατανόησή τους. Ευχαριστούμε πολύ για την εισήγησή του τον κ. Γιάννη Παπαδόπουλο, Γενικό Υποδιευθυντή του Κολεγίου μας και καθηγητή Πληροφορικής, με τον οποίο ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη επιμόρφωση, με θέμα τις Νέες Τεχνολογίες.